Asistenti Medicali

2 Specializari
Durata 3 ani

Despre Cursuri

Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Zalău desfăşoară un învăţământ de calitate bazat pe comunicare şi cooperare între elevi, profesori şi părinţi şi deserveşte zona sălăjană ce cuprinde municipiul Zalău şi localităţile limitrofe, urmărind ca fiecare elev sa devina util comunităţii, potrivit aptitudinilor sale şi în raport cu calificarea obţinută prin studii.

Procesul de învăţământ deschis, flexibil şi activ asigură o pregătire temeinică ce răspunde standardelor europene. Este rezultatul unei strategii prin care se utilizează punctele tari, pentru a exploata oportunităţile mediului. Cursurile pentru școala postliceală sunt cursuri de zi, desfăşurându-se, în intervalul orar 08.00– 20.00.

”Christiana” - Zalau va ofera:

 • servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea şi performanţa;
 • flexibilitatea ofertei educaționale în concordanţă cu cererea de pe piaţa muncii;
 • deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces;
 • formarea şi întărirea motivaţiei cursanţilor pentru învăţarea şi informarea continuă;
 • democratizarea educaţiei şi o realizare eficientă a dreptului la educaţie;
 • creşterea calităţii vieţii adaptate la nevoile cursanţilor;
 • aşezarea cursantului şi a preocupărilor sale în centrul activităţii educaţionale;

Documente necesare pentru inscriere

 • Cerere tip - se completează la secretariatul scolii ”Christiana”;
 • Diploma de bacalaureat (original) sau adeverință (certificat) de absolvire a liceului (original);
 • Copie certificat de naștere (original și copie);
 • Carte de identitate (original și copie);
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (original și copie);
 • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă că solicitantul este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobandească;
 • Foaia matricolă pentru clasele a IX-a, a XII-a/a XIII-a;
 • Taxă înscriere - prelucrare dosar - achitată la secretariat;
 • Dosar plic;
Director ”Christiana” - Zalau

Dr. ILUTA SORIN GABRIEL

teacher-1

Specializari

Asistent medical generalist

Vei vedea oameni în starea cea mai rea, dar și cea mai bună; vei vedea viața sfârșindu-se, dar și începând; vei plânge, dar vei și râde mult!

Asistent medical de farmacie

Eliberează produse medicamentoase (care se eliberează fără prescripție medicală), produse igienico-cosmetice și dispozitive medicale. Efectuează recepția cantitativă și calitativă a produselor medicamentoase de uz uman la primirea lor în farmacie, alaturi de farmacist.